Post office recruitment 2022 ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ

Govt job › JOB NOTIFICATION › Karnataka Post Office Recruitment 2022 Total post-2410 Apply Now Karnataka Post Office Recruitment 2022 Total post-2410 Apply Now By Jnanarjane –…

Police Sub Inspector and BSF recruitment 2022 ಪೊಲೀಸ್ ನೇಮಕಾತಿ 2022

  Job notifications, Daily newspapers, Current affairs  

09/05/2022 current affairs ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

* ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ದಿನಾಂಕ 09_ 05_ 2022     ಪ್ರಶ್ನೆ 1 ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಇ ಅಧಿಗಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ A ಕರ್ನಾಟಕ B ಹರಿಯಾಣ C ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ D ಕೇರಳ…